Dziękujemy za zgłoszone abstrakty. Aktualnie trwa proces ich recenzowania.
Lista abstraktów przyjętych do prezentacji podczas Kongresu zostanie opublikowana 31 lipca 2024r.

Terminy dotyczące abstraktów

 • 2.10.2023 – rozpoczęcie zgłaszania abstraktów.
 • 31.05.2024 przedłużony do 17.06.2024 – zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów.
 • 15.07.2024 przesunięty na 31.07.2024 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów -zakwalifikowanych do Sesji Ustnej lub Plakatowej oraz publikacja warunków technicznych i logistycznych odnoszących się do prezentacji prac.
 • 20.09.2024 – ostateczny termin nadsyłania plakatów (dla abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Elektronicznej Sesji Plakatowej

Wytyczne techniczne dotyczące przygotowania streszczenia

 • Język: polski lub angielski
 • Dokumenty w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: 1,5
 • Maksymalna liczba znaków właściwej treści abstraktu: 1800 (włącznie ze spacjami)

Wymagania strukturalne dotyczące przesyłanego streszczenia

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:

 1. Temat, w którym zgłaszany jest abstrakt (poniżej podana jest lista tematów) – prosimy wpisać odpowiednią literę lub litery
 2. Tytuł abstraktu
 3. Lista autorów, podkreślony autor prezentujący
 4. Afiliacja
 5. Treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL, METODOLOGIA, WYNIKI, WNIOSKI
 6. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów
 7. Informacja, czy praca była już prezentowana na Międzynarodowym Kongresie PTA

Sprawdzenie poprawności

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Abstrakt jest zgodny z technicznymi wytycznymi, w szczególności treść streszczenia nie przekracza 1800 znaków ze spacjami
 2. Abstrakt zawiera wszystkie podane w wymaganiach strukturalnych części
 3. Poprawnie podano nazwiska autorów oraz afiliacje i zaznaczono właściwą osobę prezentującą
 4. Tekst zawarty w abstrakcie jest kompletny i nie zawiera błędów
 5. Abstrakt zawiera informację o konflikcie interesów autora/autorów
 6. Abstrakt zawiera informację, czy praca była już prezentowana na Międzynarodowym Kongresie PTA

Lista tematów

 1. Epidemiologia chorób alergicznych
 2. Anafilaksja
 3. Astma
 4. POCHP
 5. Alergiczny nieżyt nosa
 6. Alergia pokarmowa
 7. Alergia na leki
 8. Alergia na jady błonkoskrzydłe
 9. Atopowe zapalenie skóry
 10. Pokrzywka
 11. Inne dermatozy
 12. Obrzęk naczynioruchowy
 13. Diagnostyka chorób alergicznych
 14. Alergiczne choroby zawodowe
 15. Immunoterapia
 16. Varia

Zasady kwalifikacji abstraktów do prezentacji plakatowej lub ustnej

 1. Recenzji zostaną poddane abstrakty złożone jedynie w formie elektronicznej do dnia określonego w dacie zamknięcia procesu rejestracji abstraktów, spełniające wymagania techniczne, strukturalne i tematyczne określone powyżej. Do dnia zamknięcia rejestracji istnieje możliwość poprawienia streszczenia i przesłania ponownie jego nowej wersji.
 2. Składając abstrakt można wybrać preferowany sposób prezentacji, ale ze względów organizacyjnych ostateczną decyzję o przyjęciu abstraktu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej podejmuje Komitet Naukowy. Decyzja ta zostanie przesłana osobie składającej abstrakt drogą elektroniczną.
 3. Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów, w związku z przedłużeniem procesu rejestracji abstraktów, zostanie opublikowana do 31 lipca 2024 na tej stronie, wraz ze szczegółowym harmonogramem prezentacji prac oraz niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.
 4. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Przeczytaj także: Regulamin Zgłaszania Prac Oryginalnych

Dziękujemy za zgłoszone abstrakty. Aktualnie trwa proces ich recenzowania.
Lista abstraktów przyjętych do prezentacji podczas Kongresu zostanie opublikowana 31 lipca 2024r.

Terminy dotyczące abstraktów

 • 2.10.2023 – rozpoczęcie zgłaszania abstraktów.
 • 31.05.2024 przedłużony do 17.06.2024 – zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów.
 • 15.07.2024 przesunięty na 31.07.2024 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów -zakwalifikowanych do Sesji Ustnej lub Plakatowej oraz publikacja warunków technicznych i logistycznych odnoszących się do prezentacji prac.
 • 20.09.2024 – ostateczny termin nadsyłania plakatów (dla abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Elektronicznej Sesji Plakatowej

Wytyczne techniczne dotyczące przygotowania streszczenia

 • Język: polski lub angielski
 • Dokumenty w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: 1,5
 • Maksymalna liczba znaków właściwej treści abstraktu: 1800 (włącznie ze spacjami)

Wymagania strukturalne dotyczące przesyłanego streszczenia

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:

 1. Temat, w którym zgłaszany jest abstrakt (poniżej podana jest lista tematów) – prosimy wpisać odpowiednią literę lub litery
 2. Tytuł abstraktu
 3. Lista autorów, podkreślony autor prezentujący
 4. Afiliacja
 5. Treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL, METODOLOGIA, WYNIKI, WNIOSKI
 6. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów
 7. Informacja, czy praca była już prezentowana na Międzynarodowym Kongresie PTA

Sprawdzenie poprawności

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Abstrakt jest zgodny z technicznymi wytycznymi, w szczególności treść streszczenia nie przekracza 1800 znaków ze spacjami
 2. Abstrakt zawiera wszystkie podane w wymaganiach strukturalnych części
 3. Poprawnie podano nazwiska autorów oraz afiliacje i zaznaczono właściwą osobę prezentującą
 4. Tekst zawarty w abstrakcie jest kompletny i nie zawiera błędów
 5. Abstrakt zawiera informację o konflikcie interesów autora/autorów
 6. Abstrakt zawiera informację, czy praca była już prezentowana na Międzynarodowym Kongresie PTA

Lista tematów

 1. Epidemiologia chorób alergicznych
 2. Anafilaksja
 3. Astma
 4. POCHP
 5. Alergiczny nieżyt nosa
 6. Alergia pokarmowa
 7. Alergia na leki
 8. Alergia na jady błonkoskrzydłe
 9. Atopowe zapalenie skóry
 10. Pokrzywka
 11. Inne dermatozy
 12. Obrzęk naczynioruchowy
 13. Diagnostyka chorób alergicznych
 14. Alergiczne choroby zawodowe
 15. Immunoterapia
 16. Varia

Zasady kwalifikacji abstraktów do prezentacji plakatowej lub ustnej

 1. Recenzji zostaną poddane abstrakty złożone jedynie w formie elektronicznej do dnia określonego w dacie zamknięcia procesu rejestracji abstraktów, spełniające wymagania techniczne, strukturalne i tematyczne określone powyżej. Do dnia zamknięcia rejestracji istnieje możliwość poprawienia streszczenia i przesłania ponownie jego nowej wersji.
 2. Składając abstrakt można wybrać preferowany sposób prezentacji, ale ze względów organizacyjnych ostateczną decyzję o przyjęciu abstraktu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej podejmuje Komitet Naukowy. Decyzja ta zostanie przesłana osobie składającej abstrakt drogą elektroniczną.
 3. Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów, w związku z przedłużeniem procesu rejestracji abstraktów, zostanie opublikowana do 31 lipca 2024 na tej stronie, wraz ze szczegółowym harmonogramem prezentacji prac oraz niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.
 4. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Przeczytaj także: Regulamin Zgłaszania Prac Oryginalnych