Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Za pomocą formularza istnieje możliwość zarejestrowania tylko jednej osoby. W przypadku chęci zarejestrowania większej grupy osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/ brutto*

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.01.2024
07.02.2024
do 30.06.2024 do 15.09.2024 po 15.09.2024
Uczestnik – członek PTA 1400 zł/ 1722 zł* 1500 zł/ 1845 zł* 1600 zł/ 1968 zł* 1700 zł/ 2091 zł*
Uczestnik – nie członek PTA 1500 zł/ 1845 zł* 1600 zł/ 1968 zł* 1700 zł/ 2091 zł* 1800 zł/ 2214 zł*
Uczestnik – pielęgniarka 1050 zł/ 1291,50 zł* 1100 zł/ 1353,00 zł* 1150 zł/ 1414,50 zł* 1250 zł/ 1537,50 zł*
Student (ostatni rok medycyny, wiek do 26 lat)
(pakiet bez kolacji)
400 zł/ 492 zł* 400 zł/ 492 zł* 400 zł/ 492 zł* 400 zł/ 492 zł*
Wystawca
(pakiet pełny)
1400 zł/ 1722 zł* 1400 zł/ 1722 zł* 1400 zł/ 1722 zł* 1400 zł/ 1722 zł*
Wystawca
(pakiet bez kolacji i możliwości udziału w sesjach)
900 zł/ 1107 zł* 900 zł/ 1107 zł* 900 zł/ 1107 zł* 900 zł/ 1107 zł*

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Kongresu obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych, w tym w Sesji Inauguracyjnej,
 • wstęp na wystawę medyczną,
 • 3 – miesięczny dostęp do Internetowej Strefy Uczestnika pełniącej rolę elektronicznej teczki uczestnika,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Konferencji,
 • posiłki ujęte programem Kongresu.

Opcje dodatkowo płatne

Warsztaty (zajęcia z limitem miejsc) –  cena biletu wstępu na pojedynczy warsztat to 50 zł  brutto (zawiera VAT 23%).
Na odpowiednie zajęcia będą mogły się zarejestrować tylko osoby z opłaconym pakietem uczestnictwa.
Wcześniejsza rejestracja na warsztaty możliwa będzie w terminie 24.09.2024 – 7.10.2024,  zostanie uruchomiona tylko online, w II turach:

 • tura 1 (50%): 24.09.2024, godz. 12:00
 • tura 2 (50%): 01.10.2024, godz. 12:00

Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Zakup biletu będzie możliwy dopiero po skutecznym zarejestrowaniu się na dany warsztat. Opłata za warsztaty powinna zostać wniesiona do 7.10.2024.  Rezerwacje nieopłacone w tym terminie zostaną automatycznie zwolnione.
Rejestracja na miejscu możliwa będzie tylko w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca.

Imprezy towarzyszące o charakterze niemerytorycznym
Ceny biletów i więcej informacji – marzec 2024
Organizator niniejszym oświadcza, że w przypadku organizacji imprez towarzyszących nie zostaną one sfinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMA, Izby POLMED lub MedTech Polska.

Osoby towarzyszące – osoby towarzyszące nie mają dostępu do strefy edukacyjnej i wystawowej Kongresu. W przypadku organizacji imprez towarzyszących i oddzielnych stref cateringu Organizator przewiduje możliwość wykupienia dodatkowych biletów lub posiłków dla osób towarzyszących.
Organizator niniejszym oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMA, Izby POLMED lub MedTech Polska.
Więcej informacji – marzec 2024

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 70 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 30 1140 2004 0000 3002 8309 3353
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „15MKPTA”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft Sp. z o.o. , ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, w przypadku rezygnacji przed 09.10.2024 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 70 zł brutto
do 09.07.2024 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 70 zł brutto
do 09.09.2024 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 09.09.2024 Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana, w przypadku innych form płatności na konto wskazane przez uczestnika, w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana, a materiały konferencyjne ewentualnie dystrybuowane na miejscu nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Za pomocą formularza istnieje możliwość zarejestrowania tylko jednej osoby. W przypadku chęci zarejestrowania większej grupy osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/ brutto*

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.01.2024
07.02.2024
do 30.06.2024 do 15.09.2024 po 15.09.2024
Uczestnik – członek PTA 1400 zł/ 1722 zł* 1500 zł/ 1845 zł* 1600 zł/ 1968 zł* 1700 zł/ 2091 zł*
Uczestnik – nie członek PTA 1500 zł/ 1845 zł* 1600 zł/ 1968 zł* 1700 zł/ 2091 zł* 1800 zł/ 2214 zł*
Uczestnik – pielęgniarka 1050 zł/ 1291,50 zł* 1100 zł/ 1353,00 zł* 1150 zł/ 1414,50 zł* 1250 zł/ 1537,50 zł*
Student (ostatni rok medycyny, wiek do 26 lat)
(pakiet bez kolacji)
400 zł/ 492 zł* 400 zł/ 492 zł* 400 zł/ 492 zł* 400 zł/ 492 zł*
Wystawca
(pakiet pełny)
1400 zł/ 1722 zł* 1400 zł/ 1722 zł* 1400 zł/ 1722 zł* 1400 zł/ 1722 zł*
Wystawca
(pakiet bez kolacji i możliwości udziału w sesjach)
900 zł/ 1107 zł* 900 zł/ 1107 zł* 900 zł/ 1107 zł* 900 zł/ 1107 zł*

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Kongresu obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych, w tym w Sesji Inauguracyjnej,
 • wstęp na wystawę medyczną,
 • 3 – miesięczny dostęp do Internetowej Strefy Uczestnika pełniącej rolę elektronicznej teczki uczestnika,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Konferencji,
 • posiłki ujęte programem Kongresu.

Opcje dodatkowo płatne

Warsztaty (zajęcia z limitem miejsc) –  cena biletu wstępu na pojedynczy warsztat to 50 zł  brutto (zawiera VAT 23%).
Na odpowiednie zajęcia będą mogły się zarejestrować tylko osoby z opłaconym pakietem uczestnictwa.
Wcześniejsza rejestracja na warsztaty możliwa będzie w terminie 24.09.2024 – 7.10.2024,  zostanie uruchomiona tylko online, w II turach:

 • tura 1 (50%): 24.09.2024, godz. 12:00
 • tura 2 (50%): 01.10.2024, godz. 12:00

Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Zakup biletu będzie możliwy dopiero po skutecznym zarejestrowaniu się na dany warsztat. Opłata za warsztaty powinna zostać wniesiona do 7.10.2024.  Rezerwacje nieopłacone w tym terminie zostaną automatycznie zwolnione.
Rejestracja na miejscu możliwa będzie tylko w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca.

Imprezy towarzyszące o charakterze niemerytorycznym
Ceny biletów i więcej informacji – marzec 2024
Organizator niniejszym oświadcza, że w przypadku organizacji imprez towarzyszących nie zostaną one sfinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMA, Izby POLMED lub MedTech Polska.

Osoby towarzyszące – osoby towarzyszące nie mają dostępu do strefy edukacyjnej i wystawowej Kongresu. W przypadku organizacji imprez towarzyszących i oddzielnych stref cateringu Organizator przewiduje możliwość wykupienia dodatkowych biletów lub posiłków dla osób towarzyszących.
Organizator niniejszym oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMA, Izby POLMED lub MedTech Polska.
Więcej informacji – marzec 2024

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 70 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 30 1140 2004 0000 3002 8309 3353
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „15MKPTA”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft Sp. z o.o. , ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, w przypadku rezygnacji przed 09.10.2024 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 70 zł brutto
do 09.07.2024 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 70 zł brutto
do 09.09.2024 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 09.09.2024 Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana, w przypadku innych form płatności na konto wskazane przez uczestnika, w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana, a materiały konferencyjne ewentualnie dystrybuowane na miejscu nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.